Erasmus+

Fiatalokkal az európai kultúráért!

A projekt az Erasmus+ Program keretében valósult meg. A programot az Európai Unió támogatta.

A projektünk négy ifjúsági szervezet találkozóját foglalta magában. Leveleken egy ifjúsági táborban valósítottuk meg a programot. A találkozóra 2014 augusztus 4-13-ig került sor, amit minden partnernél előkészítő tevékenység előzött meg.
Egyesületünk fiatal tagjai szlovák, macedón és szerb fiatalokkal találkoztak. Nyolc-nyolc fiatal és egy-egy csoportvezető érkezett a meghívott országokból, többnyire hátrányos helyzetűek.

A csere a következő képen zajlott:

2014. 08. 04
Résztvevők megérkeznek a táborba majd elfoglalják szállás helyüket. Szlovák , Szerb , Macedón és Magyar fiatalok. Miután mindenki megérkezett vacsorával folytattuk, köszöntö beszédet megtartottuk majd egy ismerkedős játékkal folytattuk, amiben a fiatalok megtanulták egymás neveit.

2014. 08. 05.
Mindegyik partnerszervezetek hozott magával olyan játékot, ami elősegíti egymás megismerését. Az ismerkedés után a program bemutatása következett. Minden résztvevő napi programjának bemutatása került sorra. Ezután következett a tábor szabályainak megalkotása, majd a z Erasmus + program bemutatása. A résztvevők megismerkedtek  az Erasmus + programmal , hogy ezt a későbbiek folyamán népszerűsíteni tudják majd. Ebéd után a résztvevő fiatalok az európai kultúrát felelevenítő filmet tekintettek meg, melyhez kapcsolódóan közösen beszélték át az egyes mondanivalókat. A filmet követően a fiatalok csoportosan dolgozták fel az európai kultúrát. Feladatuk volt felkészülni a Fiatalok az európai kultúráért napjára.  Ezt követték a vízi játékok a strandon majd a nap végén egy értékelő beszélgetést tartottunk.

2014. 08. 06.
Reggeli után tájékoztató volt a fiatalok számára a napi programmal kapcsolatban majd ezután a résztvevők 4 csoportot alkottak. Minden csoport húzott egy kártyát, amelyre egy-egy ország kultúrájának jellemzőit írtuk fel. A csoportok számára 1 óra ált rendelkezésükre, hogy elkészítsék az országról a beszámolójukat. A csoportok ezután megvitatták, hogy az a kultúra mennyire jellemző saját országukra. A fiataloknak fel kellett dolgozniuk az adott kultúrát úgy, hogy azt a végén be is mutatták a többi résztvevő számára. A kulturális különbségek felfedezésére, annak megismerésére, elfogadására is irányult. Ebédszünet után a szlovák fiatalok megtanították a többi résztvevő számára a szlovák tánclépések alapjait. Célunk az volt, hogy a résztvevők minél szélesebb látókörrel rendelkezzenek. Ezt követte egy európai kvíz kitöltése majd az est végén multikulturális est ahol a Szlovákiából érkezett fiatalok bemutatják az országukat.

2014.08.07
A fiatalok korai ébredése valamint reggeli után folytatódtak az outdoor játékok. A tevékenység folyamán a fiatalok közösségi kompetenciái kerülnek fejlesztésre az outdoor játékok folyamán. Ez a módszer kiválóan alkalmas arra, hogy játékos formában sajátítsák el az ismereteket. Az ebéd utáni pihenő befejeztével a szerb fiatalok tanították meg a résztvevőket a szerb néptánc alapjaira, hogy a jelen lévők minél nagyobb és szélesebb látókörrel rendelkezzenek. Ezt folytattuk a társadalmi felelősségvállalás és az aktív állampolgárság kérdéseiről, jogaik, kötelezettségeikről szóló szerepjátékkal. Ennek tudatosítása érdekében olyan érzékenyítő feladatok, szituációs játékok kerültek előtérbe, melyek révén a fiatalok megismerték a sérülékeny társadalmi csoportokat, valamint a velük való bánásmód követelményeit és összegezték, megvitatták, hogy ők mit tehetnek az előítéletek ellen, a társadalmi elfogadás növeléséért.
A nap végén a nap folyamán elért eredmények összegzése, majd multikulturális est következett ahol a fiatalok kiszélesíthették látóköreiket.

2014.08.08.
Ébredés és a reggeli után nekiláttunk a munkának. Társadalmi felelősségvállalással, önkéntességgel foglalkoztunk. A fiataloknak projektötleteket kellett kidolgozniuk, melynek témája a társadalmi felelősségvállalás, az önkéntesség. Célunk az volt, hogy megismerjék, hogy a kultúrával milyen értékeket lehet teremteni annak érdekében, hogy a többségi társadalom tagjai elfogadják a kisebbséget, hátrányos helyzetűeket. Megtapasztalták, hogy milyen az önkéntes tevékenység, milyen segíteni másokon. A programelem keretében elkezdték kidolgozni a projektötletüket, mely kapcsolódott a Fiatalok az európai kultúráért naphoz. Fantáziájukra, kreativitásukra volt bízva, hogy milyen módszerrel mutatják be azt. A lényeg, hogy megjelenjen benne az önkéntesség, a társadalmi felelősségvállalás, valamint a kultúra, melyeket elvont értelemben is feldolgozhatnak. A cél az volt, hogy egy látványos produkciót hozzanak össze. Ebédszünet után a macedón fiatalok tanították a résztvevők számára a macedón néptáncot. Ezután következett az egyéni munka ahol mindenki értékelte az azon a napon történteket. Majd következett a vacsora és a multikulturális est ahol a macedón fiatalok mutatták be országukat, városukat, kultúrájuk.

2014.08.09.
A reggeli ébresztő után nekiláttak a fiatalok a munkának , az előző napi projekt kidolgozásra került a délelőtt folyamán. Majd ebéd után sportversennyel folytattuk. A fiatalok csapatokat alkottak és fociztak a délután folyamán, majd a Magyar fiatalok a vacsora előtt a magyar táncot mutatták be a résztvevők számára.

2014.08.10.
A fiatalok a délelőtt folyamán elkezdték összerakni az  Európai kultúráért naphoz szükséges produkciót. Majd megebédeltek és a délután folyamán folytatták a rendezvény előkészületeit. Ezután a résztvevők egy kis művészet terápiát folytattak. A művészetterápiás foglalkozás igen jótékony hatást gyakorolt a fiatalok különböző kompetenciáira. A nap végén zenés, táncos est következett ahol a fiatalok a zenéjüket, táncukat mutatták be egymásnak.

2014.08.11.
A délelőtt folyamán a fiatalok folytatták előadásuk gyakorlását, majd ebéd után szintén a darab begyakorlására került sor, és az est vége előtt egy kis dráma szerepjáték folytatódott. A drámapedagógiai foglalkozások kiválóan alkalmasak voltak a személyiség fejlesztésére, az együttműködés erősítésére, valamint a retorikai készség, a kommunikáció fejlesztésére. Ráadásul kapcsolódott fő témakörünkhöz, a kultúrához is.  Vacsora után játékos vetélkedő volt az ifjúság, a kultúra, illetve az Erasmus + témakörében.

2014.08.12.
Reggeli után elkezdődött a Fiatalok az európai kultúráért nap. A rendezvényt a strand területén szerveztük meg, melynek előkészítésében, lebonyolításában a fiatalok is aktívan részt vettek. Célunk az volt, hogy a szélesebb közönség felé is bemutassuk a kultúra fontosságát, a hagyományok ápolásának szükségességét, valamint a társadalmi felelősségvállalás kérdéskörére is felhívjuk a figyelmet. A rendezvényen bemutatásra kerültek a fiatalok által kidolgozott projektötletek, produkciók, valamint a csoportok által készített műsorok. A nap végén egy értékelést csináltunk ahol a fiatalok megoszthatták tapasztalataikat, élményeiket.

2014.08.13.
A résztvevők összefoglalták a szemináriumban elhangzottakat, visszajelzéseket adnak az érzéseikről, milyen eredményeket éltek meg, megkapta mindenki a Youthpass-ot majd hazautaztak.