Eredmények

A projekt eredményei

Megismertük a részt vevő országok szervezeteinek munkáját, és azt hogyan ismerik el őket a társadalomban.
A szemináriumok résztvevői ismereteket szerezhettek a CEI-országok történetéről és a megalakulás körülményeiről.
Megismerték a megalakuláskor meghatározott célokat, a megalakulás szükségességét és az országok szerepét.
A résztvevők elmondták, milyen előnyökkel rendelkeznek országaik annak köszönhetően, hogy a CEI-országokhoz tartozhatnak.
A résztvevők megismertek olyan fogalmakat, amelyeket az egyes országokban használnak, és fontos volt tisztázni is velük azokat annak érdekében, hogy ezek a fogalmak ugyanazzal a jelentéssel bírjanak az egyes országokban.
Érdekes volt a kisebbségi és többségi társadalom jelentésével foglalkozni. Az identitás kérdése szintén érdekes helyzetet teremtett, de bármely más fogalmat is említhetnék, amely emberek közötti interakcióra utal.
A projekt során a résztvevők olyan dolgokat is felismertek, amikre korábban nem is gondoltak.
Bővült a résztvevők tudása a CEI-országokról.
A résztvevők új fogalmakat és terminusokat ismertek meg, amelyek társas kapcsolatokat tárnak fel.
A résztvevők érdeklődni kezdtek az iránt, hogy olyan programokat szervezzenek a hazájukban, amelyek elősegítik a társadalom érzékenyítését.
A nemzeti estek hasznosak voltak, mivel bemutatták egymás kultúráját és szociális kapcsolatait.
A kulturális, etnikai sokszínűség kommunikálása a többségi társadalom felé árnyaltabb lett az érintett partnerszervezeteknél, ami segít nekik abba, hogy értékrendjüket eredményesebben tudják közvetíteni, képviselni és megvédeni.
A többségi társadalom, a helyi lakosság befogadóbbá vált.

A romák/cigányok helyzete javult, elfogadásuk helyi szinten nőtt.