Életképek

Életképek
„Az Erasmus+” program, Ifjúsági Csere programjának keretében, 2015 09.22. és 2015.10.01. között megvalósítottuk az „Életképek” című projektünket. Ez úgynevezett “dupla projekt” első része volt, a magyarországi Levelek községben.
A projekt második része a szerbiai Adán valósult meg 2015.10.17 és 2015.10.26 között.
A kettős csere mindkét programján ugyanaz, a többségében roma fiatalokból álló csoport vett részt, Magyarországról, Szerbiából, Macedóniából, illetve Romániából egyaránt.
A programban 32 fiatal és köztük a 4 csoportvezető, az ifjúsági csere ideje alatt feldolgozta az ” Életképek” projekt témáit : előítéletek,diszkrimináció, szegénység, cigányság, jövőkép.
A résztvevők 17-25 év közötti fiatalok voltak. Megismerkedtek az” Erasmus+” lehetőségeivel, a „Key Action 1” ifjúsági csereprogrammal.
A csere idején a nem-formális pedagógiai módszerek széles tárházát alkalmaztuk, melyen aktívan vettek részt a fiatalok, a csere idején nagy hangsúlyt helyeztünk, helyezünk a témával kapcsolatos ismeretek minél mélyebb elsajátítására. A munkanyelv az angol volt. Nagy hangsúlyt helyeztünk az idegen nyelvi kompetenciák fejlesztésére, a résztvevők kapcsolatépítésére, valamint a biztonságra. A projekt megvalósítása során ezen túlmenően fontosnak tartottuk, a téma minél szélesebb körű nyilvánosságának biztosítását, disszeminációját, illetve a multiplikálási lehetőségét. Nyílt Facebook csoportban mutatkoztunk be, ahova folyamatosan várjuk az érdeklődőket. Mindenki sokat tanult, hiszen nem csak a tréner adott át új ismereteket, hanem egymással is tapasztalatot cseréltek a fiatalok.
A csere első felében megismerkedtek egymással a résztvevők, és különböző játékos feladatok során feszültségoldás és csapatépítés folyt, hogy az „Életkép” projekt résztvevői, aktív és egymást segítő, támogató csoporttá váljanak, tisztában legyenek a szegénység fogalmával, a munkanélküliséggel, a társadalmi részvétel alapelveivel.
A projekt második felében megtartott” workshop”-okon a cigányság történetével, szokásaival, hagyományaival, és a közösségük fejlesztésének lehetőségeivel ismerkedtek meg a résztvevők. Az új ismeretek birtokában a célcsoport tagjai sokkal nyitottabbakká váltak, aktívabbak lettek közösségükben, miközben személyiségük is pozitív irányba fejlődik. Az egyes tevékenységeket úgy alakítottuk ki, hogy mind megfeleljenek ezen célkitűzéseknek és hatékonyan fejlesszék a személyiséget, az egyéni és közösségi kompetenciákat. Mindezeket fontosnak tartjuk annak érdekében, hogy egy saját magukért és környezetükért felelős generáció alakuljon ki, mely szem előtt tartja az emberi méltóságot, valamint az európai tudatot, mint eszmét.
A részt vevő fiatalok átfogó tudást kaptak a cigánysággal, az előítéletekkel, a diszkriminációval kapcsolatosan és megosztották egymással saját tapasztalataikat, információikat is. Megismerkedtek a cigányság történetével, szokásaival, hagyományaival, a cigány közösségek fejlesztésének lehetőségeivel. Az előítéletekkel, diszkriminatív magatartással kapcsolatosan olyan technikákat, módszereket sajátítottak el, melyek demokratikus eszközökkel védik ki a kudarcélményt. Az önkéntes programok által nyújtott lehetőségek megismerésével, az önkéntesség, a kezdeményező készség, a közösségi érzés erősödött bennük. Az állampolgári jogok és kötelezettségek tudatosítása által, hasznos tagjává válnak környezetüknek, és társadalmuknak, az Európai közösségnek.
A projekt megvalósulását az Európai Unió Erasmus+ programjának költségvetése biztosította.