Esély, egyenlőség

Esély, egyenlőség

Egyesületünk 2015. június 15-24 között valósította meg az „Esély, egyenlőség” című ifjúsági cseréjét az Erasmus+ program keretében. A cserére 4 ország (Magyarország, Szlovákia, Románia, Csehország) fiataljai érkeztek. Mindegyik országból 8 fő plusz egy csoportvezető. A program témája a nemek közti esélyegyenlőség, valamint a társadalmilag sérülékeny csoportokkal, elsődlegesen romákkal való egyenlő bánásmód volt. A 9 napos csereprogramon összesen 36 fő vett részt.
Célunk a résztvevő fiatalok toleranciájának növelése, az esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteik, tudásuk bővítése és ezzel egyidejűleg egy pozitív attitűd kialakítása volt. Fejlesztettük a célcsoport társadalmi felelősségvállalásra, állampolgári aktivitására irányuló kompetenciáit. Az ifjúsági csere célja az volt, hogy a résztvevők a program során a fentiekben említett két témát párbeszédek, workshopok, és izgalmas társasjátékok formájában feldolgozzák, tapasztalatot cseréljenek. Ezt követően a résztvevő fiatalok a témákkal kapcsolatosan kialakult véleményüket, rálátásukat és javaslatukat egy-egy plakátra vetették rajz, kép formájában. Ezeket a plakátokat pedig a helyi közösséghez juttattuk el a résztvevő fiatalok által, így nyitva a helyiek felé, és egyben tájékoztatva őket a projekt témáiról. Az elkészülő plakátokból, a workshopokról egy kiadványt állítottunk elő, amit eljuttattunk más fiatalokkal foglalkozó szervezeteknek is, bemutatva összejövetelünk eredményét.
Az ifjúsági csere során a résztvevők kulturális estek keretében bemutatták saját kultúrájukat, nemzeti hagyományukat, ezáltal interkulturális párbeszéd alakult ki a résztvevő szervezetek között. A fő cél az egyéni és kollektív sokszínűség előmozdítása, valamint a kompetenciák közvetítése volt. A résztvevő felek tanultak egymástól és közös nevezőre jutottak.
A projekt megvalósulását az Európai Unió Erasmus+ programjának költségvetése biztosította.