Multi kulti

Multi-kulti


Az Erasmus+, a korábbi Fiatalok Lendületben Program utódja, egy rendkívül sok lehetőséget tartalmazó programcsomag, ami elsősorban, de nem kizárólag az Európai Unió fiataljai, ifjúsági munkásai és szakemberei számára nyújt támogatást a fejlődéshez, a problémák megfogalmazásához, megoldásához. Ezen Erasmus+ programon belül valósult meg az az ifjúsági csere, amelyet 2015 májusában Kecskeméten rendezett meg a Volt Állami Gondozottak Országos Egyesülete.


Kecskemét festői szépségű helyszínekkel gazdagította az ifjúsági csere programját, hiszen a programban szakmai és kulturális elemek is voltak. A projekt célja a kulturális sokszínűség általi fejlődés lehetőségei, az egymástól való tanulás módszerei, és a különböző, de egyenrangú kultúrák egymás iránti elfogadásának elősegítése volt. Négy ország partnerszervezetei delegálták azokat a résztvevőket, akik aktívan bemutatták kultúrájuk elemeit, és aktívan tanulták meg a többi kultúra sajátosságait, hiszen olyan módszerekkel dolgozva kerültek bemutatásra a kulturális elemek, amiből senki nem akart kimaradni, így táncos, zenés, módszerekkel, ötletbörzével és a rajz eszközeivel is dolgoztak a résztvevők. Kiemelt téma volt a roma kultúra, hiszen minden országban jelen van ez a kisebbség. Fontos programelem volt a különböző országok roma lakosságának közös és eltérő sajátosságainak megismerése, összehasonlítása. A négy partnerország Makedónia, Szerbia, Szlovénia és a házigazda Magyarország voltak. Minden partner nyolc résztvevőt és egy csoportvezetőt delegált, akiket az ifjúsági cserét vezető szakemberek sokszor kevert csoportokba osztottak, így biztosítva az interkulturális tanulás lehetőségét, és a kellő aktivitást az egymás megismerésére.


Különböző workshopok zajlottak az ifjúsági csere ideje alatt, amelyek arra irányultak, hogy kiderítsük hogyan gondolkodnak a résztvevők saját kultúrájukról, más kultúrákról, hogyan ítélek meg a kisebbségek helyzetét, hogyan javítanának a helyzetükön, és hogy egyáltalán miért fontos az egymástól való tanulás. A résztvevők sokszor választott témán is dolgozhattak, így biztosítottuk azt a környezetet, ahol mindenki motiváltan dolgozik a közös célok elérése érdekében.


Fontos programelemek voltak az úgynevezett kreatív elemek, mint például a dráma eszközeinek alkalmazása, ahol a résztvevők csoportokban dolgoztak ki egy-egy drámajátékot azért, hogy bemutassák, milyen kihívásokkal kell megküzdeniük a nemzetiségeknek a különböző országokban, ahol a többségi társadalom nem mindig értékeli a kultúrájukat teljes értékűnek.


A szakmai programok mellett fontos része a projektnek, hogy a házigazda ország betekintést engedjen az itt élők mindennapjaiba, és hogy prezentálják nemzeti értékeiket. Ezt úgy valósítottuk meg, hogy szabadidős tevékenységet is terveztünk a programtervbe, ami alatt bemutattuk Kecskemét nevezetes és látványos helyszíneit, a város történetét, és emellett egy vállalkozóbb kis csoporttal Budapest főbb turista helyszíneit is meglátogattuk.


Az ifjúsági csere eredményeként a résztvevők úgy ítélték meg, hogy egy részt sokat tanultak szomszédos országaik kultúrájáról, más részt pedig még inkább felkeltettük érdeklődésüket az egymástól való tanulás területén. Sokan úgy látták, hogy a sztereotípiák egy része nagymértékben leértékelődött szemükben, hiszen saját magukhoz teljesen hasonló fiatalokkal találkoztak annak ellenére, hogy egy más gazdasági, kulturális, szociális környezetben élték le életük eddigi részét. Tehát többen is átélhették az európaiság érzését, amikor a kulturális különbségek ellenére azt érzi az ember, hogy a másik fél vele azonos eredettel rendelkezik, világlátása nagy mértékben hasonló.


Ebből kifolyólag a projekt elérte kitűzött célját, és hozzájárult az európaiság tudat kiépítéséhez. A projekt megvalósulását az Európai Unió Erasmus+ programjának költségvetése biztosította.