Csináljuk együtt

A program a Fiatalok lendületben program 3.1-es alpontjának keretében valósult meg. A programot az Európai Unió támogatta. A projektünk négy ifjúsági szervezet találkozóját foglalta magában, helyszínül a tiszalöki úttörő tábor szolgált. A találkozóra 2011 július 3-12 között került sor. Egyesületünk fiatal tagjai moldáv, ukrán és szlovák fiatalokkal találkoztak. Mind a négy országból nyolc, 18-25 év közötti fiatal vett részt, mindannyian hátrányos helyzetűek, túlnyomórészt gyermekvédelmi támogatásban felnövőek. Témánk a fiatalok előzetes érdeklődésére építve az esélyegyenlőség a a mindennapi életben volt. Ezen belül több, fiataljainkra adekvát témát jártunk körül: a nemek esélyegyenlőségének elősegítése, a gyermekotthonos létből fakadó társadalmi kirekesztés, és ennek kezelése, valamint a romák társadalmi integrációjának lehetőségei. Módszertanilag az interkulturális és a módszertani tanulás állt a középpontba, elsősorban tapasztalati tanulás, csoportmunka, közös feladatvégzések segítségével. Emellett, és egyben ennek támogatására a résztvevők nemzeti estek keretében saját országuk és térségük kultúráját is bemutatták. Kiemelt hangsúlyt fordítottunk a roma kultúra megismerésére, illetve az identitás megélésére. A program során a résztvevők ismereteket szereztek egymás kultúrájáról, szokásairól. A táborban résztvevő fiatalok szórakozva, játszva tanultak. Aktívak voltak mindegyik közös feladatnál, egymást segítve – kiegészítve adták elő prezentációjukat. Kiváló szakmai kapcsolat alakult ki a nemzeti csapatvezetőkkel. Minden nap kiértékeltük az aznapi történéseket, és megbeszéltük a következő napi teendőket és figyelve arra, hogy egy – egy játék mennyire érintheti a résztvevő fiatalokat. Figyelembe vettük azt, hogy érzelmileg senki se sérüljön. Sokszínű programot teljesítettünk, így a demokrácia témakörét teljesen érintettük. A program egyik legfőbb eredményének azt tartjuk, hogy a résztvevő fiatalok az itt elhangzott és átbeszélt kisebbségek helyzetének nehézségeit és az őket ért diszkriminációt, megértve a saját hazájukban élő kisebbségekhez fordulás ezáltal pozitív irányú, empatikus megközelítéssel történik majd.