Együtt a kirekesztés ellen

Együtt a kirekesztés ellen

A program a Fiatalok lendületben program 3.1-es alpontjának keretrében valósul meg. A programot az Európai Unió támogatta.

A projekt négy ifjúsági szervezet találkozóját foglalta magában, Tiszadobon a Közösségi házban és az Andrássy kastélyban zajlottak az események. A projektet minden partnernél előkészítő tevékenység előzte meg. Egyesületünk fiatal tagjai bosnyák, szerb és szlovén fiatalokkal találkoztak. Nyolc-nyolc fiatal érkezett a meghívott országokból, mindannyian hátrányos helyzetűek, túlnyomórészt gyermekvédelmi támogatásban felnövőek. Témánk a fiatalok előzetes érdeklődésére építve az esélyegyenlőség a a mindennapi életben volt. Ezen belül több, fiataljainkra adekvát témát jártunk körül: a nemek közötti egyenlőség, a gyermekotthonos létből fakadó társadalmi kirekesztés, a romák társadalmi integrációjának lehetőségei.
Módszertanilag az interkulturális tanulás, a tapasztalati tanulás álltak a központban. A résztvevők nemzeti estek keretében  mutatták be országuk és térségük kulturáját. Kiemelt hangsúlyt fordítottunk a roma kultúra megismerésére, illetve az identitás megélésére. Ezáltal a résztvevők ismereteket szereztek egymás kulturájáról, szokásairól.
A programot egy szakképzett tréner vezette. A csere alatt a fiatalok megismerkedtek egymással, igazi csapattá épültek, s komolyabban elmélyedtek az esélyegyenlőség témájában. Gyakorlatilag a tábor eleje óta gyakorolhatták az egymás iránti toleranciát és lojalitást..