H.Á.E

Határon Átnyúló Egyenlőség

A program egy nemzetközi ifjúsági csere volt, ami a Fiatalok lendületben program 1.1- es alpontjának keretében került megvalósításra. A programot az Európai Unió támogatta. Az egyesület pályázott a Mobilitás nemzeti irodához, akik a pályázatot sikeresnek minősítették. A projektünk négy ifjúsági szervezet találkozóját foglalta magában, Tiszadobon a Közösségi házban és a kastélyban zajlottak az események. A projektet minden partnernél előkészítő tevékenység előzte meg. Egyesületünk fiatal tagjai román, lengyel, és lett fiatalokkal találkoztak. Nyolc-nyolc fiatal érkezett a meghívott országokból, mindannyian hátrányos helyzetűek, túlnyomórészt gyermekvédelmi támogatásban felnövőek. Témánk a fiatalok előzetes érdeklődésére építve az esélyegyenlőség a a mindennapi életben volt. Ezen belül több, fiataljainkra adekvát témát jártunk körül: a nemek közötti egyenlőség, a gyermekotthonos létből fakadó társadalmi kirekesztés, a romák társadalmi integrációjának lehetőségei. Módszertanilag az interkulturális tanulás, a tapasztalati tanulás álltak a központban. A résztvevők nemzeti estek keretében mutatták be országuk és térségük kulturáját. Kiemelt hangsúlyt fordítottunk a roma kultúra megismerésére, illetve az identitás megélésére. Ezáltal a résztvevők ismereteket szereztek egymás kulturájáról, szokásairól. A programot két szakképzett tréner vezette. A csere alatt a fiatalok megismerkedtek egymással, igazi csapattá épültek, s komolyabban elmélyedtek az esélyegyenlőség témájában. Gyakorlatilag a tábor eleje óta gyakorolhatták az egymás iránti toleranciát és lojalitást.