GINOP-5.1.4-17-2017-00010

„Humán-Transzfer – tranzitfoglalkoztatási program a tiszavasvári járásban”

A projekt célja

A projekt hosszú távú céljaként kiemelten az alacsony iskolai végzettséggel rendelkező és tartós munkanélküli személyek munkaerő-piaci beilleszkedésének elősegítését, foglalkoztathatóságuk növelését, fejlesztését, az ezt elősegítő szolgáltatásokban, képzésekben való részvételük, valamint a nyílt munkaerő-piacon való elhelyezkedésük segítését és tartós maradásuk támogatását fogalmaztuk meg.
További célunk a hátrányos helyzetű rétegek társadalmi kirekesztődésének megakadályozása, a társadalmi marginalizálódás enyhítésének elősegítése, a társadalmi kohézió helyi kezdeményezéseinek elősegítése a hátrányos helyzetű emberek integrációja érdekében.

A projekttel kapcsolatosan meghatározott rövid távú céljaink közül legfontosabb az alacsony iskolai végzettséggel rendelkező hátrányos helyzetű munkavállalók munkaerő-piaci esélyeinek növelése személyes képességeik fejlesztésével, motivációjuk megerősítésével.

Célcsoport

A projekt közvetlen célcsoportját a tiszavasvári járásban élő hátrányos helyzetű munkavállalók alkotják. Közülük elsődlegesen az alacsony iskolai végzettséggel rendelkező álláskeresőkre helyezzük a hangsúlyt.
A közvetlen célcsoportjainkat az alábbiak szerint állapítottuk meg, akik megfelelnek az alábbi követelmények valamelyikének:
● legfeljebb alapfokú iskolai végzettségű, legalább hat hónapja munkanélküli, vagy inaktív személyek;
● szakképzettséggel nem rendelkező, legalább 12 hónapja munkanélküli, vagy inaktív személyek;
● a bevonást megelőző 18 hónapban legalább 12 hónapot közfoglalkoztatásban töltő munkanélküliek lehetnek.

A projektbe 72 főt vonunk be, akik képzésben és támogató, szociális szolgáltatásokba részesülnek.

A 72 főből 47 fő munkaerő-piaci elhelyezkedését segítjük elő.

Tevékenységek

1. Toborzó rendezvények megvalósítása
2. Többkörös kiválasztás: egyéni és csoportos tájékoztatás, első interjú, képesség- és állapotfelmérés
3. Egyéni fejlesztési terv alapján készség- és képességfejlesztés
4. Célcsoport felkészítése a projektben való részvételre, képzésre, foglalkoztatásra, tartós elhelyezkedésre:
  – Tanulástechnikai csoportfoglalkozás
  – Kulcsképesség fejlesztő csoportfoglalkozás
5. OKJ-s végzettséget biztosító szakképzések:
  – Épület- és szerkezetlakatos
  – Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő
  – Élelmiszer- és vegyi áru eladó
6. Személyre szabott egyéni tanácsadások:
  – Információnyújtás helyi, kistérségi, megyei, regionális szervezetekről, intézményekről (hivatalok, önkormányzatok, civil szervezetek stb.);
  – Információnyújtás szociális ellátásokról, nyomtatványok, kérelmek kitöltésének segítése;
  – Információk támogatásokról, ellátásokról;
  – Tájékoztatás képzőintézményekről, képzésekről;
  – Ügyintézés segítése (a mentorok – amennyiben szükség van rá – akár személyesen is elkísérik a klienst az ügy jellegéből fakadó illetékes hivatalba, s ténylegesen is segíti az ügyintézés folyamatát, egyszersmind megtanítja a klienst az ügyintézésre);
  – Szociális ügyintézés és tanácsadás (életvezetési, életviteli, lakhatási);
  – Információnyújtás álláslehetőségekről;
  – Segítő beszélgetés.
7. Munkaerő-piaci szolgáltatások:
  – Álláskereső klub
  – Munkavállalói kulcsképesség és kompetenciafejlesztő csoportos foglalkozás
  – Munkaerő-piaci mentori szolgáltatás
  – Személyre szóló állásfeltárás és elhelyezés
  – Egyéni pályaválasztási és pályamódosítási tanácsadás
  – Motivációs csoportfoglalkozás.
8. Nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedés támogatása és utógondozás a célcsoport számára
  – Legális munkavégzésre való motiválásra irányuló tanácsadás
  – Egyéni álláskeresési tanácsadás
  – Munkaerő-piaci ismeretek egyéni és csoportos tanácsadás.
9. Célcsoporttagok nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedésének segítése
10. Munkáltatói fórumok szervezése.

A projekt megvalósítási időszaka: 2018. január 01 – 2019. március 31.

A projekt a Magyar Állam és az Európai Unió támogatásával valósul meg.