Irises

Irises


Az IRISES projekt a nevelőotthonban élő gyermekek jogainak orvoslását hivatott javítani a 7 EU tagállamban: Bulgária, Románia, Szlovákia, Magyarország, Olaszország, Portugália és Görögország. A következőkről biztosít:


–   Gondozóknak/szakembereknek tréning, hogy jobban tudjanak bánni a gondozott gyermekekkel, a gyermek jogát figyelembe véve. A kommunikációra is kiterjed a tréning, figyelembe véve a gyermek korát, és a megfelelő kontextus kiválasztását is. A modulok magában foglalják a gyermekekkel (a korukkal és fejlődésükkel összhangban) való kommunikáció képzését, valamint a különös veszélynek kitett gyermekek védelmét (különösen a roma gyermekek).


–   Tréning a roma és nem roma gyermekeknek, hogyan fejezzék ki jogaikat, és mit jelent az európai polgárság számukra.


–   A roma gyermekek részvételének erősítése, a hatékony megközelítések azonosítása és fejlesztése által, valamint be is vonjuk őket olyan fontos dolgokba, amik érintik őket. Továbbá szeretnénk megerősíteni a roma gyermekeket és jó alapot biztosítani nekik, hogy helyileg, regionálisan és nemzeti szinten is legyenek jelen.
A projekt célcsoportjai:


–   gondozók/szakemberek akik a nevelőotthonban lévő gyermekekkel foglalkoznak: több mint 70 szakember lesz bevonva a tréningek ideje alatt.


–   Roma és nem roma származású gondozott gyermekek 10-től 18 éves korig olyan helyekről, ahol sok roma él: több mint 700 gyermek fog részt venni a tréningeken és tevékenységeken.


–   Szervezetek érdekelt személyi, képviselői: magánszervezetek – egyesületek, akik a gyermekekkel dolgoznak, roma és nem roma egyesületek; helyi igazgatás képviselői, oktatási intézmények, minisztériumok, állami hatóságok, amelyek a gyermekek jogait védik, valamint a média képviselői. Több mint 200 érdekelt személy vesz majd részt a sajtókonferenciákon és a szemináriumokon.


–   Közvetett célcsoportok – átlagpolgárok, akik a projektről fognak kapni információt a média és reklám anyagok által, így a figyelmüket felhívjuk a nevelőotthonban élő gyermekek jogaira, hogy azokat ne sértsék meg.
Az IRISES projekt partnereinek van már tapasztalata nevelőotthonban élő gyermekek gondozásában. A korábbi tapasztalatok rámutatnak azokra a problémákra, amik a gyermekek jogainak betartásánál jönnek elő az intézményekben. A kulcsterületek a következők: szakemberek, gyermekek és egyéb érdekelt személyek. A gondozók/szakemberek mindennapos kapcsolatban vannak a gyerekekkel, és gyakran ők az egyetlen felnőttek, akikkel mindennap találkozik a gyermek, és akik oktatják, vigyáznak rájuk. Ha nem megfelelően közelítenek a gyermekekhez, gyakran okoz ez traumát számukra, amit nehezen vészelnek át, sokszor évekig is eltarthat miután elhagyták a gondozást. Másrészt a 9-10 éves gyermekek kezdenek reflektálni arra, hogy miért is mások mint a többiek. Gyakran bűntudatot éreznek, amiatt, hogy el lettek hagyva, valaki agresszív és provokatív viselkedést vesz fel, mások depresszióba esnek. Az IRISES partnerei felhívják a 10-18 év közötti gyermekek figyelmét a saját jogaikra, azáltal, hogy bevonják őket a saját jövőjüket érintő döntésekbe, valamint megerősítik bennük az európai polgárság érzését is.             


A projektet az Európai Unió Alapvető Jogok és Állampolgárság Programja támogatja.