Kapocs – program a családok támogatásáért – EFOP-1.2.1-15-2016-00475

Projekt címe: Kapocs- program a családok támogatásáért

Projektazonosító: EFOP-1.2.1-15-2016-00475

A projekt célja: A tiszavasvári járásban élő családok közösségének fejlesztése a családban rejlő erőforrások kiaknázásával, a közösség összetartó erejének növelésével. Ezzel egyidejűleg célunk a családalapítás előtt álló fiatalok felkészítése a gyermeknevelésre, a családi szerepekre, a munka és család összeegyeztethetőségének átadása a szülők számára, a generációk közti együttműködés erősítése, a nehéz helyzetben lévő családok támogatása, a harmonikus családi lét megteremtése.

 

Célcsoport: Közvetlen célcsoport a tiszavasvári járás településein élő főként hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű lakosság. Közvetve pedig a családokat segítő, támogató szociális és oktatási intézmények munkatársai.

 

Tevékenységek: A tevékenységeket úgy terveztük, hogy azok mindegyikében hangsúlyos szerepet kapjanak a családok ill. a családtagok megtalálják a számukra megfelelő programot, melyek az alábbiak:

  • a gyermekvállalással kapcsolatos szemléletmód átalakítása és a gyermekvállalás előnyeinek hangsúlyozása a célcsoport körében;
  • alternatív megoldási javaslatok megfogalmazása és ehhez kapcsolódóan hatékony, a mindennapokban is alkalmazható módszerek átadása a célcsoport számára a gyermekneveléssel, családi konfliktusok megelőzésével összefüggő kérdéskörben, valamint az ehhez kapcsolódó kompetenciák fejlesztésével;
  • segítségnyújtás a gyermekneveléssel összefüggő kérdésekben tanácsadások, foglalkozások révén;
  • a gyermekgondozásból munkaerő-piacra visszatérni szándékozó szülők munkavállalásának elősegítése;
  • a családon belüli erőszak visszaszorításának elősegítése a célcsoport felelősségtudatos magatartásának fejlesztésével, a tudatos szülő eszményképének kialakításával;
  • a fiatalok számára megfelelő társ választásának ösztönzése és ezzel a hosszú távon is biztonságot nyújtó, harmonikus családi élet megteremtése felé való terelés;
  • az információhiány kiküszöbölése és ezzel hozzájárulni az esélyegyenlőség megteremtéséhez ezen a téren is;
  • közösségfejlesztés, közösségformálás révén a családtudat, családi kapcsolatok, a családi összetartozás erősítése;
  • a családok kizökkentése a mindennapok taposómalmából és az együttlét örömének megteremtése.

 

Megvalósítás időszaka: 2017.március 01.-2019. június 30.

Megvalósítás helyszíne: 4456 Tiszadob, Táncsics u. 11.- Közösségi ház

 

A projekt a Magyar Állam és az Európai Unió támogatásával valósult meg.