ROMA MÁTRIX

Roma Matrix


A Roma Matrix célja a küzdelem a romák felé irányuló rasszizmussal, intoleranciával és xenofóbiával szemben, valamint az integráció fokozása egy Európán átívelő akcióprogram révén. A Roma Matrix 10 olyan EU-tagállam 19 szervezetének partnerségi viszonya, ahol az Európai Unió roma lakosságának 85%-a él. Az egyedülálló, több ágazatot érintő partnerség magában foglal helyi és regionális hatóságokat, nem kormányzati szervezeteket/ a civil társadalmat, magánszervezeteket és egy egyetemet. Jelen projekt szempontjából fontos, hogy a partnerség  számos roma vezetésű szervezetet és más roma szervezetek alkalmazottait vonja be a munka irányának kialakításához, a vélemények kifejezéséhez és annak biztosítására, hogy nem ‘a romákért, de a romák nélkül’ esete áll fenn. A projekt céljainak megvalósítása érdekében a Roma Matrix négy széles, de egymáshoz kapcsolódó témát vagy tevékenységi irányt (workstream) ölel fel:

• Kutatás és Megértés

• Bejelentés, orvoslás és támogatás

• Rasszizmus Elleni Küzdelem Bevonással

• Közmédia kampány

A partnerek változatos tevékenységekkel foglalkoznak ezeken a témákon belül, amelyek hasonlóak, de kicsit másként jelennek itt meg a helyi szükségletekre összpontosítva. A tevékenységi irány partnerei szoros együttműködésben fogják megtervezni és megvalósítani a tevékenységeket. A témák szerinti megbeszélések mélységében tárják fel a tevékenységi irányokat, elősegítik a partnerségi kapcsolatok szorosabbá válását és az akadályok legyőzését. Tizenhárom tevékenység van ezeken a tevékenységi irányokon belül, amelyeket 4 és 19 közötti partner valósít meg:

• Kutatás és megértés, a cigányellenességnek, valamint a politikák és eljárások romák általi megtapasztalásának feltárása

• Bejelentési és gondozási központok, támogatás és orvoslás nyújtása a rasszizmus, xenofóbia és diszkrimináció roma áldozatainak

• A romák tájékoztatása a bejelentésről, orvoslásról és a jogokról a megértés elősegítése érdekében

• A redress mechanizmusok fejlesztése a jogérvényesítéssel, igazságszolgáltató hatóságokkal és más állami hatóságokkal

• Politika, gyakorlat és ismeretterjesztő hálózatok, közös munka különböző szervezetekkel a kérdés profiljának ismertté tétele és a közös munka elősegítése érdekében

• Az állami gondozásból kikerülő roma gyermekek felkészítése az önálló életre és a beilleszkedésre

• Roma gyermekek, fiatalok és szülők integrációja

• Foglalkoztatási programok

• Közösségek közötti közvetítés az integráció elősegítésére és a diszkrimináció csökkentésére

• Roma női közösségi egészségmediátorok a roma nők egészségfejlesztése és közösségi bevonása érdekében

• Roma mentori tevékenység az állami hatóságoknál, az elérhetőség, interakcióm megértés és bevonása elősegítése érdekében az állami hatóságok és a romák között

• Közmédia kampány, amelynek célja a rasszizmus, xenofóbia és diszkrimináció elleni közvetlen harc

• Pozitív kép kialakítása a romákkal szembeni negatív vélemények megkérdőjelezése érdekében.

A Roma Matrix partneri hosszú ideje dolgoznak együtt romákkal kapcsolatos projektekben helyi és országos szinten, és azt európai szinten bocsátják rendelkezésre. A partnerség a lehető legjobb módot biztosítja a tevékenységek megvalósítására, mivel a különböző szervezetek változatos perspektívákat, megközelítéseket és megállapodásokat kínálnak, valamint érzékenyek a helyi szükségletekre. A Roma Matrix egyik kulcsfontosságú tevékenysége a hálózatok kiépítése, amely a projekt hatókörét és a közös munkát messze a formális partnerség fölé emeli.

Számos olyan átadható eredménye a projektnek, amelyet széles körben fogunk terjeszteni. A legnagyobb hatás elérése érdekében szakértői input is megvalósul a legjobb gyakorlat útmutatók kidolgozása során valamennyi tevékenység terén, továbbá partneri támogatás egy jogokon alapú megközelítés biztosítása és a legfontosabb európai hálózatok és intézmények felé terjesztés érdekében.

A Roma Matrix a rasszizmussal, xenofóbiával és kirekesztéssel széles körű, de egymással összekapcsolódó tevékenységek révén foglalkozik, amelyeket egy több szektort magába ölelő partnerség együttesen valósít meg és a helyi igényekhez igazít. A projekt jelentős hatást gyakorol minden helyi területen, országban, valamint európai szinten.  Lehetőséget nyújt hasonló tevékenységek különböző megközelítéseinek megértésére, a termékek fejlesztésének közös munkájára, a legjobb gyakorlat biztosítására, valamint minden szervezetben és tagállamban alkalmazható ismeretek elsajátítására.

A projektben 10 országból összesen 19 szervezet vesz részt.