Vadrózsa Tanoda – EFOP-3.3.1-15-2015-00745

Projekt célja

 A Tiszadobon élő hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű 6-18 éves gyermekek és fiatalok, valamint szüleik társadalmi felzárkózásának elősegítése, iskolai lemorzsolódásuk csökkentése, hátrányuk kompenzálása különböző személyiségfejlesztő és kompetencianövelő tevékenységek által. Hosszú távon célunk, hogy megalapozzuk a programban résztvevő gyermekek életpályáját. A projekt megvalósítása során szorosan és aktívan együttműködünk több szervezettel, intézménnyel.

Programelemek

A projekt tevékenységeit úgy állítottuk össze, hogy azok megfeleljenek a célcsoport érdeklődési körének, illeszkedjen szükségleteikhez, igényeikhez. A foglalkozások és tevékenységek a nem­formális pedagógiai módszereket helyezik előtérbe úgy, hogy a kompetencia fejlesztés és a tapasztalatszerzés kerül előtérbe.

 

Főbb pillérek:

  • tanulástámogatás, kiemelten az alapkészségek fejlődésének támogatása

/matematikai alapműveletek, szövegértés, írás- és olvasási készség, idegen nyelv, informatikai kompetenciák fejlesztése/

  • folyamatos mentori segítségnyújtás
  • mentálhigiénés fejlesztés
  • a tanulók önismeretének, pozitív jövőképének fejlesztése
  • szociális kompetenciák fejlesztése
  • családtervezési kompetenciák erősítése
  • iskolai életút és pályaorientáció támogatása
  • szabadidős tevékenységek, kulturális események, klubtevékenységek szervezése, tanodán belüli és kívüli integrált programok megvalósítása

Megvalósítási helyszín

4456 Tiszadob, Táncsics u. 11.-IKSZ ház

Megvalósítás időtartama

2016.12.01 – 2018.11.30.