Visegrádi Árvák IV.

Visegrádi árvák IV. nemzetközi találkozója


2013 április és augusztus között került megrendezésre a Visegrádi árvák IV. nemzetközi találkozója, amin magyar, cseh, szlovák és lengyel állami gondozott fiatalok vettek részt. Az első találkozó Rodowoban (PL), a második Tiszalökön (HU), a harmadik pedig Mlyncekyben (SK) volt.

Első találkozó: Rodowo 2013. április 28-május 1.

A fiatalok megismerték azokat a társadalmi és gazdasági körülményeket amelyek indokolttá tették az országok  együttműködését.
Tudatosítottuk földrajzi közelségünket amely magyarázatot adhat számos nyelvi, étkezési, öltözési, kulturális hasonlóságra. A történelem számos időszakában pozitív és negatív események kapcsán hatást gyakoroltunk egymás életére és ennek következményeit ma is megtapasztalhatjuk.
Szimbólumok, jelképek és az azokhoz fűződő mondák események kapcsán a résztvevők megismerték az adott ország történelmi értékeinek normáit. Ezek az események egy-egy motívumhoz, színhez kötődő történet magyarázat képet adhat arról hogyan gondolkodtak éltek őseink mi volt számukra a fontos mit tartottak értéknek.
A nemzeti estek alkalmat adtak arra, hogy a résztvevők minél jobban megismerjék egymás kultúráját és kötetlen formában ismerkedjenek egymás országával szokásaival az előzetesen elkészített produkciók által.
A kötetlen fiatalos programok szervezése és megtartása számtalan lehetőséget biztosított az ismerkedésre, vélemények tapasztalatok cseréjére. Ezeken a programokon is felismerhették saját országuk egyes elemeit hasonlóságát.
A tevékenységek és feladatok szervezése lebonyolítása kapcsán a fiatalok saját magukról, és egymásról is számtalan ismeretet információt benyomást gyűjtöttek, amely önismeretüket és társas kapcsolatukat bővíti.
A sport vetélkedő alkalmat adott a versengés a megmérettetés a győzelem és a vereség érzésének megtapasztalására amely a jellem formálásának elengedhetetlen eszköze.

Második találkozó: Tiszalök 2013. május 20-23

A négy országból érkezett csapat 2013. május 19-én foglalta el a Tiszalöki táborhelyet. A csapatok szinte egyszerre érkeztek délután. A nap hátralévő része egymás és a táborhely megismerésével telt.
A következő nap, 2013. május 20-án reggeli után kezdődtek a programok. Megnyitottuk a tábort, köszöntöttük a résztvevőket a programsorozat második találkozóján. Miután felállítottuk, és megbeszéltük a tábori szabályokat, névtanuló játékokkal kezdtünk, hogy megismerjük az új résztvevőket, és felelevenítsük azok neveit, akik már a korábbi találkozón is részt vettek. Ezután csapatépítő, jégtörő játékok következtek. Az egyik feladat során egymásról színes portrét készítettek a fiatalok, melyeket azután elhelyeztünk a falakon, és a tábor végeztével mindenki hazavihette a saját rajzát.
A játékos rész után a következő szekcióban folytattuk a korábbi találkozón már megkezdett témát, az országok közötti közös pontok megkeresését. Ehhez minden ország csapata flip-chart papírokra elkészítette a saját prezentációját, melyben bemutatta mi jellemző országa történelmére, gazdaságára, domborzatára és vízrajzára. A prezentációk meghallgatása után megvizsgáltuk milyen közös pontokat, hasonlóságokat lehet találni, ami összeköti a négy országot.
Ebéd után az összetartozást egy óriásfestményen ábrázolták a fiatalok, ahol megjelenítésre kerültek az országok szimbólumai, és a közösség jelképei.
A festés után választani lehetett, ki miben szeretne részt venni. Főleg a lányokat várták a kézműves foglalkozások. Így lehetett gyöngyöt fűzni, és színes gyapjúból különböző tárgyakat készíteni (labda, karkötő) Eközben a fiúk fociban mérhették össze a tudásukat.
A vacsora után a nap végeztével ismét összeült a csapat, ahol minden ország bemutatkozott a többieknek egy másik oldaláról, immár kötetlenebb formában. Ennek keretében mindenki megtanított 10 általa fontosnak talált szót a saját nyelvén a többieknek.
A második nap (2013. május 21.) reggelén a tábor környékével ismerkedtünk meg. Egy rövid kiránduláson meglátogattuk a közeli Vízierőművet, és a mellette található arborétumot. Majd ebéd után folytatódott az országok közötti közös pontok keresése. Ezúttal az egyes nemzetek zenei és tánchagyományát kellett bemutatni, illetve hogy milyen nemzeti ételek- italok vannak. Ehhez ismét flip-chart papírokat kaptak a csapatok, és sok színes prezentáció készült. Bebizonyosodott, hogy itt a legnehezebb közös pontokat találni.
Miután elég sok mindent megismertünk az egyes országokról, a délután további részében egy vetélkedőt szerveztünk.
Ebben a résztvevőkből vegyes csapatokat alakítottunk ki, és az így megszervezett 5 csapat összemérhette szellemi és fizikai tudását. Először egy ország ismereti kvízt kellett a csapatoknak kitölteni, ahol a kérdéseket a korábban elhangzott prezentációk alapján állítottuk össze. Majd különböző sorversenyek és ügyességi játékok következtek. Az elért helyezésekért a csapatok pontokat kaptak, a pontok alapján pedig kialakult egy végső sorrend. A vacsora után az eredményhirdetéskor mindenki kapott egy édességcsomagot a helyezéséhez mérten. Ez után a csapatok dalokat tanítottak egymásnak a saját nyelvükön.
A program utolsó napja (2013. május 22.) kirándulással telt. Tokajt látogattuk meg közösen. A kirándulásról visszatérve este mindenki elbúcsúzhatott egymástól egy záróbuli keretében.
A következő nap (2013. május 23.) a reggeli után a csapatok hazaindultak. A fiatalok annak a reményében váltak el egymástól, hogy Szlovákiában a záró eseményen még találkoznak.


Harmadik találkozó: Mlynceky 2013. augusztus 25-28.

A programsorozat záró találkozója Szlovákiában, Mlynčeky-ben került megrendezésre. A résztvevők 2013. augusztus 25-én érkeztek meg a helyszínre késő délután. Miután elfoglalták a szállást, mindenki megismerkedett a helyszínnel, és a többi résztvevővel.
A hivatalos program másnap reggel (2013. augusztus 26) kezdődött. Ekkor került sor a találkozó hivatalos megnyitására, a tábori szabályok megbeszélésére. Majd ismét, mint minden alkalommal névgyakorló, csapatépítő játékokkal kezdtünk.
Míg a korábbi találkozókon prezentációkban, inkább elméletben ismerhették meg egymás kultúráját a résztvevők, ezúttal a „learning by doing” került előtérben, és a gyakorlatban próbálhatták ki egymás táncait és játékait a résztvevők. Ennek jegyében a délelőtt az országok táncainak megismerésével telt. Minden résztvevő ország tanított valamilyen rá jellemző táncot a többieknek. Ezek között voltak egyszerű népi táncok, melyhez a csapatok énekeltek, de volt, aki zenét hozott magával, és arra táncoltak. A közös táncolás során a résztvevők még inkább feloldódtak, és megnyíltak egymás felé. Ebéd után a résztvevők elkezdték egy közös koreográfia kidolgozását. Ebben a szlovák csapat vette át a vezetést, akik maguk is egy tánccsoport tagjai.
A fizikailag is megterhelő táncolás után egy pihentetőbb feladat következett. A csapatok maszkokat készítettel. Míg az előző találkozón egy óriásfestményen ábrázolták az országok összetartozását, ezúttal maszkokat díszítettek fel, melyeken saját magukat, országukat és a négy ország összetartozását ábrázolták. A fiatalok elmélyülten dolgoztak az alkotásokon, és nagyon sok ötletes és szép maszk készült, amit azután aki akart haza is vihetett emlékbe.
A vacsora után egymás játékait ismerhettük meg. Itt is a csapatok többsége népi kiszámolókkal készült, olyan játékokkal, amiket a gyerekek játszanak az országaikban, bár modernebb játékok is előkerültek. Találtuk olyan játékot, amit minden országban ismernek, a játékhoz kapcsolódó dalocska dallama is ugyanaz volt, csak a szövegben volt eltérés. Ezt a résztvevők nagy örömmel tapasztalták, és a tábor végéig többször előkerült ez a közös játék.
2013. augusztus 27-én reggel kirándulni mentünk a közeli erdőbe a szlovák csapat vezetésével. A túra során bizonyos pontokon megálltunk, és különböző játékokat játszottunk a csapatokkal, különböző sportos, játékos feladatokban mérték össze a tudásuk. Ennek folytatásaként, mikor visszaértünk a táborhelyre két további feladat várt a résztvevőkre. Vaktérképen kellett felismerniük az országokat, és azok fővárosait, illetve az országok címereiből és zászlaiból készített kirakókat kellett kirakniuk. A feladatot mindenkinek sikerült megoldani.
Délután a csapatot ismét egy táncos feladat várta. Folytatták és befejezték a közös tánc-koreográfiát. A szlovák csapat ruhákat is biztosított, így mindenki be is öltözhetett. Ez a közös tánc méltó befejezése volt a közös munkának.
Ezt már csak a záró konferencia követte. Itt a csapatokkal kiértékeltük a programot. Mindenki lehetőséget kapott, hogy elmondja, neki mi tetszett, mi az, amin változtatna, mit csinálna másként. A csapatok pozitív véleményt fogalmaztak meg. Amit kritikaként mondtak, hogy szerettek volna több szabadidőt, hogy kötetlenül ismerkedhessenek, beszélgessenek, illetve az esti 10 órai takarodót tették volna egy kicsit későbbre.
Az értékelés után elkezdődött a tervezés a jövőre nézve. A csapatok elkezdték egy újabb jövőbeni pályázat megtervezését, mely már az V. Visegrádi Árvák Nemzetközi Találkozója lehetne. Sok hasznos ötlettel álltak elő a fiatalok, hogy miről is szóljon a tervezett jövőbeli program.
A találkozót és az egész programsorozatot záróbuli zárta le.
Az utolsó reggelen (2013. 08. 28.) a csapatok nehezen váltak el egymástól, de annak reményében, hogy még találkoznak, például az egyesület egy jövőbeli projektje keretében.

A projektet a Nemzetközi Visegrádi Alap finanszírozta.