Visegrádi Árvák V.

Visegrádi árvák V. nemzetközi találkozója

 2014 július és december között került megrendezésre a Visegrádi árvák V. nemzetközi találkozója, amin magyar, cseh, szlovák és lengyel állami gondozott fiatalok vettek részt. Az első találkozó Rodowoban (PL), a második Leveleken (HU), a harmadik pedig Mlyncekyben (SK) volt.Első találkozó: Rodowo 2014. augusztus 27-31.A Volt Állami Gondozottak Országos Egyesülete ötödik alkalommal rendezte meg a Visegrádi árvák nemzetközi találkozóját. Az eseményre a lengyelországi Rodowoban került sor 2014 augusztus 27-31 között. A programot a Nemzetközi Visegrádi Alap támogatta.Az érkezés a tervezett időpontnál valamivel későbbre esett, de vacsorára az országok csoportjai megérkeztek a helyszínre. Vacsora után tartottunk egy nyitókonferenciát, ahol üdvözöltük egymást, és egy rövid bemutatkozás után megbeszéltük a heti programot. Másnap reggeli után történt a program hivatalos indítása, és bemutatása, amely 11.30-ig tartott. Ezen az alkalmon megtörtént a csoportos és egyéni bemutatkozás is, az országok résztvevői bemutatkoztak egymásnak. Elmondták, hogy honnan jöttek, kik a vezetők, és hogy mit várnak a programtól. Ezután megbeszéltük e találkozó célját, és hogy mit szeretnénk megvalósítani a program és találkozó által. Megbeszéltük, hogy mit kell tudni a programról, valamint néhány szóban a csoportok tagjai megismertették a saját országukat. Ezzel az volt a célunk, hogy a többieknek legyen fogalmuk arról, hogy a másik csoportból jött tagok milyen országban laknak, és hogy mi jellemzi az országot. Ezen felül az ismerkedés folyamata is jobban beindult. Az elméleti információgyűjtés után, játékos feladatokkal próbáltuk egymás neveit megjegyezni. Az első feladatban a párokat alkottunk és a partnerek arcát kellett lerajzolni, miközben kérdezgetni egymást, minél többet megtudni a másikról. Vicces „portrék” születtek, és mindenki be tudta mutatni a partnerét. Ezt követően körbe álltunk, majd egy ember elmondta a nevét, és mutatott egy mozdulatot. A mellette állónak el kellett tudnia mondani az elhangzott nevet és mozdulatot, majd a saját nevét mondta el és mutatta be a mozdulatot. A következő ember a sorban ismét elmondta illetve elmutatta az előtte álló két ember nevét és mozdulatát, majd mondta a sajátját is. Ez így ment tovább, minden embernek az előtte álló három személynek kellett elismételni a nevét és mozdulatát. A végén megkérdeztük, hogy ki az aki el tudja ismételni mindenkinek a nevét, egy jelentkező volt, és neki sikerült is. Ebéd után tartottunk két workshop-ot. Az első a visegrádi workshop volt, ahol tartottunk egy prezentációt a Visegrádi Alapról, majd ezután megbeszéltük a csoportokkal, hogy milyen tapasztalataik vannak ezzel kapcsolatban. A második workshop a demokrácia workshop volt, ahol ismételt prezentációt tartottunk, és elmagyaráztuk a demokrácia alapjait, valamint a definícióját. Csoportos tevékenység során, le kellett írniuk, hogy milyen lenne egy általuk elképzelt „tökéletes” ország, ahol minden rendben van, és hogy milyen törvényeket kellene hozniuk, ahhoz, hogy ezt a „tökéletes” országot irányítsák. Kaptak ezen felül egy rövid quiz-t, ahol a jutalom egy tábla csoki volt annak a csoportnak, aki a legtöbb pontot szerezte. Este vacsora után tartottuk a Lengyel és a Magyar kulturális estet. Itt mindegyik ország részletesen bemutatta saját országát, valamint nemzeti ételeket és italokat kóstolhattunk meg. Az országok tagjai dalokat, táncokat mutattak, melyeket együtt el is énekeltünk, valamint táncoltunk. A résztvevők láthatóan jól érezték magukat. Másnap délelőtt tartottunk egy történelmi vetélkedőt, ahol ismét versenyeztek egymással a csoportok. Ezt követően tartottunk kosárlabda játékokat, ahol fiatalok szerveztek csapatokat, és több meccset le is játszottak. Végül a magyar csapat nyerte a „bajnokságot”. Ebéd után drámajátékokat játszottunk. A résztvevőket felosztottuk négy véletlenszerűen elrendezett csoportba. Vetítettünk nekik filmrészleteket, amelyeket el kellett játszaniuk. A felkészülés, és bemutatás során sokat nevettek, viccelődtek a gyerekek, ami hozzájárult a jó hangulathoz. Ezután játszottuk a „Rajzold, mutasd, oldd meg, teljesítsd” című játékot, melyben egy általánosan értelmezhető jelrendszert kellett kialakítani, úgy hogy a többi csoport értse is meg. Először kicsit nehezen indult, de végén sikerült teljesíteni a feladatokat.Este vacsora után a Cseh és Szlovák kulturális este következett, hasonló módon, mint az előző este.Másnap mentünk kirándulni Krutynba és Mikołajkiba. Meglátogattunk egy múzeumot is, ahol különféle állatok hű mását láthattuk. Egy nagyobb, közeli városba is ellátogattunk, ahol mindenkinek volt lehetősége körbe nézni, venni ajándékot, vagy esetleg beülni valahova. Este közösen búcsúztunk el egymástól, mivel másnap indultunk haza. Sokat énekeltünk, táncoltunk, és összességében mindenki jól érezte magát.Második találkozó: Levelek 2014. október 14-17.A résztvevők október 14.-én érkeztek meg a leveleki táborba. A Cseh, Lengyel, Szlovák és Magyar fiatalok hamar elfoglalták a szobákat. A formális bemutatkozás után elkezdtük a névgyakorló feladatokat. Ennek az volt a célja, hogy megismerjük egymás neveit, személyiségét. A csapatkohézió is fontos szempont volt ebben az esetben. Az első feladat nagyon egyszerű volt: mindenki egyenként felállt és elmondta a nevét. Ezek után mindenki kapott egy-egy cetlit, melyre olyan mondatok voltak felírva, hogy „mit tennék, ha…”, vagy „mi lenne a három kívánságom…”, stb. Ezekre a kérdésekre mindenki leírta a saját válaszait, és egyenként felolvasták azokat. Ezek után kaptak még egy cetli, amin hasonló kérdések voltak. A válaszadás hasonlóan történt. A játékok után néhány percben felelevenítettük az előző találkozón tanultakat, majd következett a vacsora. A vacsora után közösen énekeltünk, és tanultunk olyan dalokat, melyek jellemzőek az egyes országokra. <br />Másnap reggeli után tartottuk a Visegrád Workshop-ot. Itt rövid prezentáció formájában a Visegrádi országokról (V4) kaptak bepillantást a fiatalok, valamint a Visegrád Alap fogalmáról, részleteiről. A prezentáció után feladatokat kaptak a résztvevők, először is ki kellett tölteniük egy rövid tesztet a V4 és a Visegrád Alap témájában. Kaptak ezenfelül egy vaktérképet, ahol be kellett rajzolniuk a V4 országainak határait. A Visegrád Workshop után tartottuk a „Kreativitás óráját”, ahol a résztvevőket 4 véletlenszerű csoportra osztottuk. Minden csoportnak kellett valamit „alkotni” egy órán belül. Ez az alkotás lehetett egy zenei darab, színjáték, tárgy, vagy bármi más, amit jónak láttak. A kreativitásukra volt bízva a feladat. Ebéd után sajnos az idő rosszra fordult, így kint nem tudtuk megrendezni a sportjátékokat. Helyette bent töltöttük az időt, játékos feladatokat játszva. Az első feladat az „emberi csomó” című játék, melyben 2 ember kiment a teremből, míg a többiek becsukták a szemüket, kinyújtották a kezüket, és véletlenszerűen kerestek egy-egy kezet, amit meg kellett fogniuk. Miután mindenki megtalálta egymást, egy nagy „csomó” lett az emberekből. A két kint álló személy bejött, és ki kellett bogozni az „emberi csomót”, melyet sikeresen meg is tettek. A következő feladat az „Újságpapíros táncolás” volt. Itt zenére táncoltak a résztvevők, földön annyi papírral, ahányan kezdték a játékot. Ha a zene megállt, mindenkinek rá kellett állnia egy darab papírra. Akinek nem sikerült, kiesett a játékból, és egy darab papírral kevesebb maradt. Ez addig ment, amíg csak ketten táncoltak egy darab papír felett. Vacsora után csapatjátékokkal folytattuk az estét. Alkottunk csapatokat, amelyben 4 személy párban állt. A feladatuk az volt, hogy egy ping-pong labdával a homlokuk között meg kellett tenni egy bizonyos távot. A leggyorsabb csapat nyert. Ezután kötélhúzó bajnokságot rendeztünk, vegyes csoportokkal. Másnap a csapatokkal ellátogattunk Tokajra, ahol megnézhettük a város nevezetességeit. Ez a nap csak a kirándulásról szólt, hiszen nap végére mindenki már elfáradt, és csak a pihenéssel, beszélgetéssel, szórakozással töltöttük az időt vacsora után.Utolsó napra maradt a Népi játszóház, és Tánc ház programok. A népi játszóház alkalmával a résztvevők megtanulták a csuhébaba készítés fortélyait, valamint népi játékokat is játszottunk, mint például célba dobás, vagy kiütős játék. A Táncház keretén belül közösen megtanultunk egy koreográfiát, amit végül elő is adtunk a táborban tartózkodó dolgozóknak. Utoljára közösen rajzoltunk egy közös képet, amiben mindenki részt vett, hozzájárulva a kép elkészítéséhez.Vacsora után elbúcsúztunk egymástól, és mindenki elindult hazafelé. Harmadik találkozó: Mlynceky 2014. december 2-5. A találkozón magyar, szlovák, lengyel és cseh fiatalok vettek részt. Az első napon az érkezés után mindenki megismerkedett egymással. Az ismerkedést névgyakorló és feszültségoldó játékokkal tettük izgalmassá. A résztvevőknek körbe kellett állni és el kellett mondaniuk a nevüket és egy mozdulatot hozzátenni. A végén mindenki elmondta a saját nevét egy mozdulattal összekötve. Ezután mindenki keresett magának egy párt, és annyi információt kellett róla gyűjteni, amennyit csak tudott. Majd be is kellett mutatni a párját a többieknek. Ez jó gyakorló feladat volt a nyelvi akadályok leküzdésére, hiszen mutogatással, testbeszéddel is lehetett segíteni a kommunikációt. Egymás bemutatása után csapatjátékokat játszottunk, amik segítették a csapategység növelését. Este vacsora után közösen táncoltunk a szlovák fiatalokkal, akik megtanították a saját táncukat. Másnap reggeli után tartottuk a Visegrád Workshop-ot. Itt prezentáció és feladatok formájában mutattuk be a fiataloknak a Visegrádi Négyek országait, valamint a Visegrád Alapról is beszéltünk nekik. Elmondtuk az Alap szerepét, és feladatait. A Visegrád Versenyek alatt a résztvevők kérdőíveket töltöttek ki a V4 országaival kapcsolatban, valamint feladatokat is kaptak, pl. országonkénti történelmi kérdések, vagy egyes nevezetességek felismerése. Ebéd után játékos feladatokat játszottunk, ahol a fiatalok feloldódhattak és kikapcsolódhattak egymás társaságát élvezve. A délután és az este játékokkal telt el. Voltak ügyességi játékok, ahol a kreativitás és kézügyesség került előtérbe. Továbbá közösen kellett rajzolniuk egy adott témában, így mindenki hozzá tudott tenni egy kicsit az elkészült rajzhoz. Este még táncoltak és énekeltek a fiatalok, és összességében jól érezték magukat.A következő nap délelőttje a Polgárság Workshop-ról szólt, ahol megtanulták a résztvevők, hogy mit jelent az európai állampolgárság. Kifejtettük a témát előadás és játékos feladatok formájában. Itt szintén voltak vetélkedők és kérdőívek, ahol a csoportok versenyeztek egymással. A workshop után sportjátékokat játszottunk, és országonként a fiatalok összemérhették tudásukat kosárlabdában. Délután a csapat kirándult a városban, ahol megnéztük a város nevezetességeit, valamint be is ültünk egy kávézóba, ahol egy kicsit felmelegedtünk, és kellemesen eltöltöttük ott az időt. Este vacsora után a résztvevőknek párokban kellett rajzolniuk egy házat becsukott szemmel. Még az este folyamán utoljára közösen énekeltünk és táncoltunk, és az egyes országok fiataljai megtanítottak néhány lépést a saját országuk táncából a többieknek. Összességében elmondhattuk, hogy a résztvevők jól érezték magukat, és saját elmondásuk szerint jövőre is szeretnének jönni ilyen programokra. A reggeli után mindenki összepakolt és elindult haza. A projektet a Nemzetközi Visegrádi Alap finanszírozta.