Visegrádi árvák VI. – 2. találkozó

Visegrádi árvák VI. – 2. találkozó

A Volt Állami Gondozottak Országos Egyesülete 2015. október 10 és 13 között Leveleken valósította meg a Visegrádi árvák hatodik nemzetközi találkozójának második eseményét.

A projektet a Nemzetközi Visegrádi Alap támogatta. A projekt fő célja volt a 12 és 25 év közötti fiatalok érzékenyítése a témában. A cél elérése érdekében előmozdítottuk a kulturális sokrétűséget azáltal, hogy több országból származó csoportokkal dolgoztunk és olyan tevékenységeket folytattunk, ahol a kultúrák találkoztak egymással. Ezenfelül a visegrádi országok közötti együttműködést is erősítettük. Ezeket a célokat speciális tevékenységek által értük el a 4 napos esemény ideje alatt. A résztvevők Csehországból, Szlovákiából, Magyarországról és Lengyelországból jöttek. Az érkezés után üdvözöltük egymást és egy rövid bemutató után ismertettük mindenkivel a programot. Az első naptól kezdve nagyon fontos volt, hogy megismerjük egymást (kis körben a nevek mellé kellett rajzolni ábrákat) azáltal, hogy erre tervezett játékokat játszottunk és jégtörő, energizáló valamint bizalmon alapuló tevékenységet iktattunk be.

Az ismerkedés közben mindenki elmondta, honnan jött, kik a csoportvezetők, milyen elvárásaik vannak a cserével kapcsolatban. Ennek az ismerkedős tevékenységnek az volt a célja, hogy mindenki jobban megismerje a résztvevő országok küldötteit és be tudja azonosítani magát az országot is. Továbbá, ezzel a kis beszélgetéssel a résztvevők jobban megismerhették egymást is. Ezek után, megbeszéltük a csere céljait, vagyis mit szeretnénk megvalósítani a program és a találkozók által.

A vacsora után kulturális programmal folytattuk. A cél itt az volt, hogy az összes visegrádi ország kultúráját megismerjék a fiatalok, zene, tánc és gasztronómia által. Így megismerhettük Magyarország, Csehország, Szlovákia és Lengyelország kultúráját kóstolók (étel, ital) által. Kellemesen telt az este, mindenki jól érezte magát a társaságban, a hangulat jó volt a résztvevők láthatóan jól érezték magukat.

Másnap bemutattuk a napi programokat. Csapat egységet elősegítő játékokon keresztül közelebb hoztuk egymáshoz a résztvevőket. Kinti és fizikai aktivitást igénylő játékokat is játszottunk, mint pl. add át a labdát a másiknak miközben nevén szólítod az illetőt, akinek dobod. Egy másik játékot is játszottunk: Egy nagy kört alkottunk, egy párral középen. A pár egyik tagjának egy szobrot kellett formálnia a testrészeit felhasználva, majd a többieknek ki kellett egészíteni a szobrot. Ezt azért játszottuk, hogy erősítsük az együttműködést és alkalmazkodási készséget a résztvevők között. Így a résztvevők elkezdtek megbízni egymásban és a csapategység is kezdett formálódni, kialakulni.

Négy workshop-ot szerveztünk a négy országgal. A Workshop-ok alatt csoportosan megbeszéltük a Visegrád fogalmait és részleteit, valamint kérdésekre is válaszoltak a résztvevők valamint a meghívott kívülálló személyek. A közel négy óráig tartó foglalkozásnak több haszna is volt: a résztvevők ismereteket osztottak meg egymással a témával kapcsolatban, valamint új kapcsolatokra tettek szert mind szakmai és társadalmi szinten. A résztvevők örömmel fogadták a lehetőséget, hogy megbeszéljék a különböző tantervi stílusokat, amiket a saját hazájukban alkalmaznak az oktatási intézmények, valamint megbeszélték egymás között a jövőbeli lehetséges együttműködés alapjait is. A workshop után ebédeltünk, majd ebéd után a program alapján sport-játékokat játszottunk (ping-pong, foci).

A sporttevékenységek alatt ügyességi játékokat is játszottunk. Ping-pong és foci bajnokságot szerveztünk, és négy csapatot alakítottunk ki, akik versenyeztek egymással. Végül a Cseh csapat lett a „bajnokság” győztese. Követve a programot, táncházzal folytattuk a cserét. Másnap még mindig a tánc jegyében telt a délelőtt, mivel minden ország megtanította a saját hazájában jellemző táncot néhány lépésben. A táncok között szerepelt egyszerű néptánc kórus kíséretében, de volt olyan résztvevő, aki csak zenét hozott magával és a többiek táncoltak rá. A tevékenység során sokat táncoltunk, többek között cigány táncot, hagyományos táncot, hip-hop-ot, és más egyéb, érdekes táncot is. A résztvevők mind csatlakoztak a „táncikáláshoz”, és volt lehetőségük kifejezni a kreativitásukat és egyéniségüket ez a fajta mozgás által. A fiatalok tapasztalatokat cseréltek, és sokkal nyitottabbak és nyugodtabbak lettek a foglalkozás után. Vacsora után tartottuk a film klubot, ahol a csere témájához kapcsolódó filmet néztünk meg.

Az október 12.-i reggelen Debrecenbe mentünk kirándulni egy magyar facilitátor kíséretében. A résztvevők egy egész napot tölthettek Debrecenben. Ezenfelül volt lehetőségül, hogy úszkáljanak egy kicsit a debreceni élményfürdőben. A nap későbbi szakaszában Debrecen főterét látogattuk meg, ahol mindenki körbenézhetett és lehetőség nyílt ajándékokat venni. A nap zárásaként, amikor visszaértünk a táborba, szabadidőt biztosítottunk a fiataloknak, akik éltek a lehetőséggel és mindenki azt csinált, amit akart, de összességében együtt töltötte az időt a csapat.

Másnap kint játszottunk a csapattal és felkészítettük a fiatalokat az együttműködésre és a problémamegoldás lehetőségeire. Miután lezajlott a nagy kinti játékfoglalkozás (pl. 1 vezető instrukciókkal látja el a többieket, pl: ugorj, akadály, cél, kép, taps), a népi játszóház workshop-ot tartottuk. A projekt ideje alatt a résztvevők felismerték a rejtett képességeiket és értékeiket a népi játszóház területén.

Ebéd után a program kiértékelésére került sor. Mindenkinek volt lehetősége elmondani mit szeretett a programban, mi az, ami nem volt jó, min kellene változtatni, és mit lehetett volna másként csinálni. A csapatok pozitív véleményen voltak. Az utolsó értékelő játék a „Vizes játék” volt: volt egy átlátszó edényben sárga és piros akvarell valamint egy vödör víz. A résztvevők egyenként vettek egy pohár vizet a vödörből és tetszés szering kellett beleönteni az akvarelles edénybe, attól függően, hogy milyen érzéssel fejezték be a cserét. Ha negatív érzései voltak, akkor a sárga edénybe öntötte a vizet, ha pedig pozitív, akkor a pirosba.

A Visegrád Projekt foglalkozásai mind a tapasztalatcserére és a jó gyakorlatok megosztására törekedtek. A workshop-ok új élményeket hoztak, és a pozitív benyomás mellett új kihívásokat és kérdéseket generáltak a jövőre nézve. A résztvevők nagyra értékelték a workshop-okat, a versenyeket és azt, hogy egy nemzetközi csapatban dolgozhattak együtt.

A résztvevők szemszögéből nézve, hasznos volt a csere, mivel magabiztossággal fogják megosztani a tanultakat. Úgy gondolják, hogy a Visegrád program lehetőséget adott nekik kifejezni érzéseiket és problémáikat. Többségük elszánt, hogy megossza a tapasztalatait a saját hazájában is.

A csoport búcsút intett egymásnak, és mindenki elindult haza.