Drogokkal vagy anélkül

„Az Erasmus+” program, Ifjúsági Csere programjának keretében, 2018 06.10. és 2018.12.09. között megvalósítottuk a „Drogokkal vagy anélkül” című projektünket. Az úgynevezett “dupla projekt” első része a szerbiai Adán volt 2018.07.04-12 között.

A projekt második része a magyarországi Tiszaladányban valósult meg 2018.08.18-25 között.

A kettős csere mindkét programján ugyanaz, a hátrányos helyzetű fiatalokból álló csoport vett részt, Magyarországról, Szerbiából, Macedóniából, illetve Romániából egyaránt.

A programban 32 fiatal és a 4 csoportvezető, az ifjúsági csere ideje alatt feldolgozta a ” Drogokkal vagy anélkül” projekt témáit: Egészség és jólét, A nem formális, az informális tanulás és a kreditek elismerése, ifjúság.
A résztvevők 16-24 év közötti fiatalok voltak. Megismerkedtek az” Erasmus+” lehetőségeivel, a „Key Action 1” ifjúsági csereprogrammal.

A projekt célja az volt, hogy a résztvevő fiatalok olyan ismeretekre, képességekre, készségekre tegyenek szert, melynek révén kortársaik, környezetük körében tudják azonosítani a drog megjelenését, illetve segíteni a droggal kapcsolatba került fiatalokat, tudják közvetíteni számukra a preventív szemléletet.

A projekt kidolgozása során minél inkább a partnerekkel egyeztetve terveztük meg a program tevékenységeit. Eközben igyekeztünk olyan feladatokat és tevékenységeket kiválasztani, amely könnyed formában segíti a fiatalok tanulását ebben a viszonylag nehéz témában. Olyan interaktív tevékenységekkel töltöttük meg a programot, melyek feltétlenül igénylik a fiatalok aktív részvételét és a lehető legmagasabb szinten biztosítják a tanulási lehetőséget. Fontosnak tartottuk, hogy a feladatok mindenképpen a fiatalok által már ismert információkra építsenek, illetve hasznosítsák azt. Így gyakran kellett saját véleményüket és ismereteiket megosztani társaikkal.

Igyekeztünk fizikai mozgásokkal tarkított programokat összeállítani, így a csapatépítés során sportos feladatokat használtunk, hogy a program során könnyebben leköthető legyen a fiatalok figyelme és energiája.

Az program során a fiataloknak feladata volt saját ötleteiket és a fellelt információkat prenzentálni, feldolgozni és társaik számára is érthető módon interpretálni. Szintén folyamatos szerepet kapott az együttműködés, nem csak a csapatépítő feladatok során, de gyakran a témafeldolgozás folyamatában is.

A projekt megvalósulását az Európai Unió Erasmus+ programjának költségvetése biztosította.