Fiatalok a vidékért

A Volt Állami Gondozottak Országos Egyesülete 2018. április 11-20 között valósította meg Tiszaladányban a Fiatalok a vidékért című ifjúsági cseréjét az Erasmus+ program keretében.

A programot 4 ország szervezete közösen valósította meg (Magyarország, Csehország, Macedónia és Bulgária). A csereprogram témáját tekintve elsődlegesen a vidékfejlesztéshez kapcsolódott. A fiatalok a közösségfejlesztés, a közösségi tervezés módszereinek elsajátításával megtanulták, hogy egyfelől hogyan alakítsanak saját közösséget, hogyan tegyenek saját és közösségük fejlődéséért. A nem-formális pedagógiai módszerek révén fejlesztettük a fiatalok azon képességeit, melyek szükségesek ahhoz, hogy a jövőbeni boldogulásukat is megalapozzuk. A csere folyamán a fiatalok értekeztek arról, hogy mit tudnak tenni saját településük és közösségük jövőjéért annak érdekében, hogy az élhetőbb és vonzóbb legyen, ezzel hozzájárulva az elvándorlás mérsékléséhez.

Megtanultak tervezni, elsajátítják, hogyan tudnak informális, illetve formális közösséget létrehozva pozitív hatást gyakorolni a kortársaikra, valamint a települések lakosságára. Ezt azért is tartják szükségesnek, mert a lakóhelyük, mint hátrányos helyzetű, leszakadó térség kevésbé vonzó a gazdasági fellendülést hozó befektetők számára, melynek egyik oka a helyben elérhető tudás, humán erőforrás kapacitás alacsony szintje.

A fiatalok elvándorolnak ezekről a településekről és ezzel teret engedve az elöregedésnek. A fiatalok azonban eltökéltek abban, hogy ezen változtassanak és olyan települést alakítsanak ki, mely egyfelől biztonságos, a közösség egymást támogatja, segíti, illetve megfelelő körülményeket enged az önszerveződéseknek, valamint a közösségi, szabadidős programoknak is a fejlődési lehetőségek mellett. A programban minden országból 8 fő, és egy csoportvezető összesen 36 fő vett részt, akik fontosnak tartják azt, hogy egy élhető, a fiatalok számára is vonzó településen éljenek.

A projekt megvalósulását az Európai Unió Erasmus+ programjának költségvetése biztosította.